Undermenuer til denne side:

1 og 5-års gennemgange

 

1 og 5-års gennemgang – er du ordentligt forberedt ?

I forbindelse med nybyggeri eller større om- eller tilbygninger, samt større renoveringer vil det oftest være aftalt i kontrakten at der afholdes 1 og 5-års gennemgang.

Formålet med gennemgangene er for 1-års gennemgangens vedkommende at konstatere forhold der er opstået på byggeriet efter afleveringen –her skelnes imellem forhold I som brugere af byggeriet selv kan have påført og forhold som er opstået siden afleveringsforretningen – forhold I ikke selv har påført.

For 5-års gennemgangens vedkommende er formålet at konstatere evt. skader på byggeriet opstået i perioden fra 1-års gennemgangen og frem til 5-års gennemgangen , som følge af fejl i konstruktioner eller som følge af utilsigtet slid.

Vær opmærksom på hvad der er aftalt i jeres kontrakt mhp. 1- og 5-års gennemgang , det kan vise sig at der ikke er aftalt hverken 1- eller 5 års gennemgang.

Er jeres aftale indgået på baggrund af AB18, ABT18 eller AB forbruger ?– der er stor forskel på disse 3 regelsæt og i mange tilfælde kan det være svært selv at gennemskue.

Det er jer som bygherre der skal indkalde entreprenøren til gennemgangen ved AB18 og ABT 18 , indkaldelsen skal foregå skriftligt og skal være entreprenøren i hænde mindst 20 arbejdsdage før gennemgangen.

Er aftalen indgået iht. AB forbruger er det entreprenøren der skal indkalde til gennemgangen.

Ofte kan man aftale med entreprenøren at man selv gennemgår huset og fremsender en liste over konstaterede mangler.

Dette skal man have afklaret inden fristen for indkaldelse er udløbet.

Det er en ofte en god idé at alliere sig med Byggetilsynet.dk ifbm. forestående 1- eller 5-års gennemgang, da det som privat bygherre kan være vanskeligt at vurdere hvad der er mangler og hvad der kan betragtes som almindelige brugsspor – det er her Byggetilsynet.dk har lettere ved at tage diskussionen med byggefirmaet og kan gøre en stor forskel .

Læs mere her på siden  og kontakt Byggetilsynet.dk for en nærmere drøftelse.

"Uvurderlig hjælp – er ikke den billigste, men garanteret den grundigste !"

— Eva & Bjarne Ditlevsen (Hanherred Byg / Holmsø Huset)

Kontakt - klik her

Byggetilsynet.dk

Vesterballevej 27, 1.th
7000 Fredericia
T : 76 42 02 00

Kontakt : Brug kontaktformularen

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00 – 16.30
fredag 8.00 – 15.00

CVR : 33 50 25 67


Byggetilsynet