Undermenuer til denne side:

5 års gennemgang

 

5 års gennemgang – er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig ? 

Den 1. januar 2008 blev forældelsesloven  ændret.

Ændringen betyder at det imellem privat bygherre og entreprenør, ikke længere kan aftales, at entreprenørens ansvar for mangler ophører efter fem år.

Dette gælder også, selvom både bygherre og entreprenør er enige om, at byggeriet følger AB 18. Det vil sige, at entreprenørens ansvar for skjulte mangler ifølge forældelsesloven først ophører efter 10 år, dog for synlige mangler er der en forældelsesfrist på 3 år.

Læs evt. mere i denne nyhed her på siden : Ny forældelseslov træder i kraft . Der gøres opmærksom på at nyheden er fra 2007, det ændrer dog ikke på at forældelsesloven stadig er gældende.

Dette betyder dog ikke at man skal undlade at afholde 5 års gennemgang hvis det er aftalt.

Husk, at din mulighed for at reklamere over skjulte fejl og mangler ikke nødvendigvis ophører, selvom der er foretaget 5 års-gennemgang. Du har stadig mulighed for at reklamere over skjulte fejl og mangler  i op til 10 år, hvis dit byggeri er afleveret efter 1. januar 2008

Ved 5 års gennemgangen gennemgås huset minutiøst både ude og inde, det er ikke længere kosmetiske fejl og mangler der registreres , men primært forhold som skyldes fejl i konstruktioner. Disse forhold fotodokumenteres og skrives ind i rapportten for gennemgangen.

Rapporten sendes til både jer og byggefirmaet.

Efter gennemgangen drøftes frister for afhjælpning og frigivelse af evt. garantier.

Kontakt Byggetilsynet.dk og hør nærmere vedr. 5 års gennemgang.

"Professionelt tilsyn og vedholdende opfølgning"

— Louise Back Pedersen og Karsten Hedemann, Skødstrup

Kontakt - klik her

Byggetilsynet.dk

Vesterballevej 27, 1.th
7000 Fredericia
T : 76 42 02 00

Kontakt : Brug kontaktformularen

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00 – 16.30
fredag 8.00 – 15.00

CVR : 33 50 25 67