Boligejerne har også et ansvar ved byggesjusk !

Posted by on juli 5, 2007 in Nyheder | 0 comments

Boligejerne har også et ansvar ved byggesjusk !

 

Håndværkerne får ofte skylden når der er rod i byggeriet, og mange har hørt vandrehistorier om en eller anden, der er blevet snydt og ladt i stikken af en håndværker. Men hvis boligejerne ikke forbereder sig ordentligt, har de faktisk også selv et medansvar ved byggesjusk.

Når man som boligejer har besluttet sig for at få lavet en om- eller tilbygning, skal man først afklare, hvad man vil have lavet om.
Nogle boligejere ved præcist, hvilket køkken de vil have, mens andre har en mere vag ide om, at badeværelset skal moderniseres.

Når man køber en håndværkerydelse køber man en ”usynlig vare”, for det er jo ikke bygget endnu.
Derfor må man på forhånd gøre varen ”synlig”, så man kan blive enige med håndværkeren om, hvad det er, der skal laves, og i hvilken kvalitet (materialevalg etc.). Dette gøres bedst ved at lave nogle tegninger og skitser af det arbejde, man ønsker udført. Hvis man ikke er i stand til det selv, bør man få hjælp fra en professionel og uvildig rådgiver som f.eks. en arkitekt eller bygningskonstruktør.

Vælg din håndværker med omhu !

At vælge en god håndværker, handler ikke bare om at vælge den billigste, og ofte får man egentlig det, man betaler for.
Håndværkere, der afgiver regulære dumpingpriser leverer ofte et produkt og en ydelse af lav kvalitet, fordi der jo netop ikke er penge og tid til at udføre arbejdet ordentligt.
Som boligejer bør man bruge god tid på at finde den rigtige håndværker.
Hvis man fra boligejerens side bruger tilstrækkelige ressourcer, kan bruge tid på at få referencer og kundecases,og se om nogen i vennekredsen kan give en personlig anbefaling.
Undersøg altid om håndværkervirksomheden er med i en brancheorganisation og dermed tilsluttet en byggegarantiordning og et autoriseret klagenævn.
En byggegarantiordning og et klagenævn vil stille boligejeren bedre, hvis den pågældende håndværker går fallit.

Lav en aftale med din håndværker og respekter den !

Når boligejeren har fundet sin håndværker, er det vigtigt at respektere han eller hendes arbejdsmetoder. Det kræver, at boligejeren på forhånd har en klar aftale om, hvordan projektet skal foregå.
Her kan det let gå galt, fordi folk gerne vil i gang med det nye køkken med det samme.
Brug tid på at lave en skriftlig aftale før arbejdet går i gang og lav tegninger og tekniske beskrivelser af arbejdsopgaven, der i så høj grad som muligt specificerer, hvad der skal laves.
Aftal også skriftligt, hvordan og hvornår betalingen skal falde.
Få skrevet ind i aftalen, at håndværkeren er forpligtet til at betale dagbøder, hvis tingene ikke er færdige inden for den aftalte tidsramme.
Hvis det er muligt, så få lavet en aftale om, at firmaet skal stille en bankgaranti, der betaler, hvis der er store fejl og mangler.

Aftalen skal så vidt muligt også specificere, at der ikke skal betales forud for arbejdet.
Hvis der efterfølgende bliver uenighed om arbejdets kvalitet og færdiggørelse, kan man tilbageholde pengene, indtil der bliver fuld enighed.
Ofte vil håndværksmesteren som minimum have løbende betaling, og her er det vigtigt, at du løbende tjekker, at arbejdet rent faktisk er blevet udført i den rækkefølge som der er aftalt.

Når aftalen er lavet, skal boligejeren dog respektere aftalen og sin håndværkers arbejdsmetoder.
Det betyder, at hvis byggepladsen står stille nogle dage kan det betyde, at håndværkeren er ude og hente materialer eller måske laver en anden opgave, men samlet set behøver det ikke at betyde, at håndværkeren har glemt sagen .

Få uvildig og ekstern rådgivning.

Problemet, som mange boligejere imidlertid står over for, er mangel på viden og faglig ekspertise i selve udformningen af aftalen og ikke mindst i den løbende dialog med den pågældende håndværker.
Selv om man som boligejer bare skal have lavet et nyt badeværelse, et nyt køkken eller en mindre tilbygning bør man allokere en del af byggesummen til en uvildig rådgiver.
Ofte vil omkring 10 procent af byggesummen afsat til en uvildig rådgiver kunne betale sig i både en billigere samlet pris fra håndværkeren, men ikke mindst i færre ekstra udgifter og en større grad af tilfredshed med det endelige resultat.

I udbudsfasen vil den eksterne rådgiver kunne tjekke de forskellige tilbud, undersøge om f.eks. husets fyr kan bruges til gulvvarme på det nye badeværelse, og sikre sig, at aftalen bliver lavet ordentligt.
Under byggeprocessen vil den eksterne rådgiver følge arbejdet og sikre sig at håndværkeren overholder de givne aftaler og deadlines.
Ved afleveringen kan rådgiveren lave mangelsedler og sørge for, at evt. dagbøder bliver betalt.

Det vigtigste kriterium, når der skal engageres en ekstern rådgiver, er, at denne er uvildig i sin rådgivning.
Dvs. at han eller hun ikke skal have økonomiske interesser i den håndværker eller entreprenør, der udfører opgaven.
Der hvor mange boligejere går galt i byen, er at de ikke erkender, at uafhængig kontrol og tilsyn med håndværkernes arbejde er nødvendigt.
Al erfaring viser, at det kan betale sig.
Boligejerne bør erkende, at byggeri kan være en dybt kompliceret jungle, hvor det kun er fagpersoner, der er på hjemmebane

Kilde: Business.dk

"God og tryg oplevelse, faglig ekspertise og god dialog !"

— Kristian Juhl Nielsen ( Huscompagniet,Amager )

Kontakt - klik her

Byggetilsynet.dk

Vesterballevej 27, 1.th
7000 Fredericia
T : 76 42 02 00

Kontakt : Brug kontaktformularen

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00 – 16.30
fredag 8.00 – 15.00

CVR : 33 50 25 67


Byggetilsynet