Undermenuer til denne side:

Lille tilsynspakke

 

Uvildigt byggetilsyn ude på byggepladsen på rette tid i byggefasen.

Den lille tilsynspakke er suverænt den tilsynspakke, der anvendes oftest af Byggetilsynet.dk’s kunder.

Den passer til de fleste byggerier i et plan op til 200-220 m2.

Der er i denne tilsynspakke indeholdt 5 x tilsyn i byggefasen og deltagelse i afleveringsforretningen.
Herudover får I en hotline i byggeperioden .

Ved at lade Byggetilsynet.dk føre tilsyn på jeres byggeri, er I sikre på at få et tilsynsnotat der dokumenterer forholdene på byggepladsen , ved hvert tilsyn – uanset om der er forhold at påpege eller ej !

Tilsynsnotatet sendes altid til jer som bygherre og til byggefirmaet, uanset om der er forhold at påpege eller ej..

Ved det sidste tilsyn inden afleveringen, kombineres tilsynet ofte med en såkaldt forafleverings-gennemgang.

Hermed sikres at fejl og mangler registreres rettidigt, således at byggefirmaet kan nå at udbedre / minimere antallet af fejl og mangler til den endelige aflevering.

Når Byggetilsynet.dk deltager i afleveringsforretningen, er  opfølgning efter ca. 4 uger inklusiv, såfremt der er behov her for, opfølgningen kan oftest klares pr. tlf eller mail .

I tilfælde af byggeri i 2 plan, ændres tilsynspakken med tilføjelse af et tilsyn.

Under alle omstændigheder tilpasses pakken til det aktuelle byggeri, dog er denne tilsynspakke gennemprøvet og tilpasset igennem årene, så få tilpasninger er nødvendige.

Kontakt Byggetilsynet.dk ganske uforpligtende for en nærmere drøftelse vedr. tilsyn på jeres byggeprojekt.

Ved henvendelse via kontaktformularen hører du altid fra os, indenfor den førstkommende hverdag efter henvendelsen.

"Tilfredshed, grundig gennemgang og god rådgivning"

— Ivan Hviid (Rådgivning ifbm. afslutning af byggesag)

Kontakt - klik her

Byggetilsynet.dk

Vesterballevej 27, 1.th
7000 Fredericia
T : 76 42 02 00

Kontakt : Brug kontaktformularen

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00 – 16.30
fredag 8.00 – 15.00

CVR : 33 50 25 67


Byggetilsynet