Gulvvarme og trægulve – godt eller dårligt ?

Posted by on januar 23, 2008 in Nyheder | 0 comments

Gulvvarme og trægulve – godt eller dårligt ?

 

Træ og gulvvarme er ikke umiddelbart forenelige.

Men vælger man de rigtige gulvtyper og udfører konstruktionen korrekt, kan de to kombineres.

Der anvendes i stigende grad gulvvarme, især i moderne typehuse, hvor man ønsker en jævn varmefordeling samt at undgå radiatorer.
Det kan lade sig gøre, men umiddelbart er det ikke den optimale kombination.
Træ er følsomt over for den direkte udtørring, det udsættes for, når der lægges gulvvarme under et trægulv, og det kan give en række uforudsete problemer.

– Træ er et organisk materiale, der i sig selv er isolerende, derfor føles trægulve varmere at gå på end andre gulvtyper, og det kan diskuteres, om gulvvarme under trægulve er nødvendigt eller ønskeligt.

– Men det er et faktum, at det anvendes, og derfor giver Træbranchens Oplysningsråd nu klare anvisninger på, hvad man skal gøre for at opnå et tilfredsstillende resultat.

Risiko for større fuger om vinteren :

Man skal se sig godt for, inden man vælger gulvvarmeanlæg til trægulve.
Det bør være en løsning, som leverandøren af trægulvet anbefaler til formålet, og han skal oplyse, hvilken temperatur gulvet højst må udsættes for.

– Er der tale om gulve, hvor brædder eller stave er sømmet eller limet til underlaget, må man regne med, at der i fyringssæsonen opstår lidt større fuger mellem brædderne og stave end normalt.
Det skyldes, at selv en beskeden opvarmning får træet til at tørre ud og svinde.
Derfor er det vigtigt at vælge en træart, som svinder mindst muligt.

– Vælger man at lægge gulvvarme under et strøgulv, skal man sikre sig, at strøerne er tørre, når gulvet lægges. Sker det ikke, risikerer man at stå med knirkende gulve.
Det bedste resultat opnås, når strøerne er tørret til samme fugtindhold som trægulvet, altså 6-10% fugtindhold.
– Drejer det sig om de såkaldt svømmende gulve, hvor fer og not er limet sammen, opstår problemerne langs væggene, hvor der kan opstå større fuger, især i bræddernes tværretning.

Der hvor skabet står ? :

Men ét er at sikre en jævn varmefordeling under gulvet, et andet er, hvad man stiller oven på det.

– Under tykke gulvtæpper, møbler og reoler kan temperaturen blive højere end for det øvrige gulv, og det kan forårsage ekstra store revner i vinterperioden og i værste fald at brædderne kaster sig, så gulvet buler..

– Det tilrådes i øvrigt, at gulvvarme under trægulve udelukkende anvendes, hvis varmeanlægget er beregnet til det, og det er forsynet med sin egen varmekreds og automatik, så man kan begrænse temperaturen.

Reguleringen af temperaturen skal sker langsomt, da hurtige temperaturændringer kan forårsage revner og kastninger i træet.

– Det frarådes generelt at lægge trægulve oven på eksisterende gulve med ældre gulvvarmeanlæg uden termostatregulering og temperaturbegrænsning.

– Endeligt er det en god ide at der er varme på hele året rundt – hvis man vil bevare sit trægulv på bedste mulige måde.

Gode råd om trægulve og gulvvarme:

– Temperaturen skal være lav.
Normalt må overfladetemperaturen ikke overstige 25-27o C.
Afhængigt af tykkelsen svarer det til en temperatur på undersiden af trægulvet på højst 34oC.
Dette er tilstrækkeligt til at opvarme nye, velisolerede huse.
Men når der er tale om ældre huse og lejligheder, må man regne med, at der er skal yderligere opvarmningskilder til, f.eks. i form af radiatorer.

– Temperaturfordelingen under gulvet skal være jævn.

Det vil sige, at varmerør eller kabler skal anbringes, så der ikke er større variationer i overflade temperaturen.

Kilde: Træbranchens Oplysningsråd

"Myndig og troværdigt tilsyn – pengene givet godt ud."

— Mette og Henning, (Projektbyggeri – Byggecompagniet, Galten)

Kontakt - klik her

Byggetilsynet.dk

Vesterballevej 27, 1.th
7000 Fredericia
T : 76 42 02 00

Kontakt : Brug kontaktformularen

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00 – 16.30
fredag 8.00 – 15.00

CVR : 33 50 25 67


Byggetilsynet