Information om byggeskadeforsikring

Posted by on september 20, 2013 in Nyheder | 0 comments

Obligatorisk byggeskadeforsikring

 

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008 og betyder, at den professionelle bygherre, der bygger din nye helårsbolig, skal sørge for, at der samtidigt med ansøgning om byggetilladelse til kommunen også foreligger et tilbud på en byggeskadeforsikring på boligen. Når boligen er færdig, skal den professionelle bygherre over for kommunen dokumentere, at der er tegnet en byggeskadeforsikring. I modsat fald risikerer du, at du ikke lovligt kan bo i huset. En byggeskadeforsikring er din sikkerhed for, at eventuelle væsentlige byggeskader opdages og udbedres hurtigt. En byggeskadeforsikring løber i 10 år fra byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Hvorfor skal der tegnes en obligatorisk byggeskadeforsikring på din bolig?

Formålet med den obligatoriske byggeskadeforsikring er at nedbringe antallet af fejl og mangler i det private boligbyggeri og styrke forbrugernes retsstilling i sager om udbedring af alvorlige byggeskader.

Hvis der opstår en væsentlig byggeskade på din nye bolig, kan det stille dig i en vanskelig situation præget af usikkerhed om, hvem der skal udbedre byggeskaden, hvordan du får gennemført et krav mod den ansvarlige, hvornår byggeskaden vil blive udbedret, og om byggeskaden får væsentlige økonomiske konsekvenser for dig. Dertil kommer ligeledes irritationen over, at din nye bolig ikke lever op til det, der i sin tid blev aftalt.

Med en obligatorisk byggeskadeforsikring i hånden er du meget bedre stillet, hvis der opstår væsentlige byggeskader på din bolig. Det er nemlig forsikringsselskabet, der sørger for, at entreprenøren udbedrer dækningsberettigede byggeskader. Hvis entreprenøren er gået konkurs, får du i stedet udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet. Du slipper altså for at skulle diskutere med håndværkerne om, hvem der skal udbedre skaden.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad forsikringsordningen indebærer.

Hvornår skal der tegnes en byggeskadeforsikring?

Der skal tegnes en byggeskadeforsikring i to tilfælde:

  1. Ved nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse.
  2. Ved ombygninger af eksisterende byggeri, der ombygges til beboelse og hvor ombygningen er væsentlig.

Det er din kommune, der vurderer, om en ombygning af eksisterende byggeri er så omfattende, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring.

Det er den professionelle bygherre, der har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidigt og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen. En professionel bygherre er fx det typehusfirma, der bygger dit nye hus.

Du vil således få gavn af en byggeskadeforsikring, hvis du fx køber et nybygget parcelhus, et rækkehus, en del af et dobbelthus eller en ejerlejlighed.

Hvis du køber en bolig i en ejendom, der indeholder erhverv, vil der ligeledes være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring, hvis ejendommen hovedsageligt skal anvendes til beboelse.

Eksempler på situationer, hvor der skal tegnes en byggeskadeforsikring

  • Hvis du henvender dig til en typehusproducent, for at få opført en bolig, vil han være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, da han vil være at anse som den professionelle bygherre, der indgår de forskellige aftaler med rådgivere og entreprenører.
  • Hvis du får en totalentreprenør til at stå for byggeriets projektering og opførelse, så vil denne være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.
  • Hvis du henvender dig til en arkitekt og efterfølgende indgår aftale med én entreprenør, som opfører eller står for opførelsen af din bolig, så vil entreprenøren være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.

 

Eksempler på situationer, hvor der ikke skal tegnes en byggeskadeforsikring

  • Der skal ikke tegnes en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor du som forbruger selv står for hele byggeprocessen og indgår aftaler med forskellige håndværkere i forbindelse med opførelsen af din nye bolig (selvbyggeri).
  • Hvis du henvender dig til en arkitekt og efterfølgende selv indgår de forskellige aftaler med de enkelte fagentreprenører, så vil der ikke være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring.
  • Hvis du får lavet en tilbygning til din bolig eller får renoveret eller ombygget dele af din bolig, skal der heller ikke tegnes en byggeskadeforsikring.

 

BBR giver besked om byggeskadeforsikring

Selvbyggeri er altså undtaget fra bestemmelsen om byggeskadeforsikring. Siden 1. december 2010 har selvbyggeri og dermed manglende byggeskadeforsikring været markeret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) for den enkelte bolig.

Som køber kan du derfor let se, om en bolig er opført som selvbyggeri med de økonomiske usikkerheder, det kan medføre, hvis du senere opdager byggeskader.

Det betyder også, at du som sælger skal du være opmærksom på, at boligen kan blive mindre værd, hvis den er opført uden byggeskadeforsikring.

Håndværkere og byggevirksomheder bør som led i deres rådgivning til en kommende boligejer derfor altid oplyse om de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at opføre huset som selvbyggeri.

Ansøgning om byggetilladelse

Den professionelle bygherre, der opfører din nye bolig, søger som oftest også om byggetilladelse hos kommunen. Hvis det er den professionelle bygherre, der søger om byggetilladelsen, skal han samtidig med ansøgningen indsende dokumentation for, at han har fået et tilbud på en byggeskadeforsikring fra et forsikringsselskab. Hvis byggeriet er omfattet af forsikringspligten må kommunen kun give byggetilladelse, hvis der ligger et tilbud på en byggeskadeforsikring.

Hvis det ikke fremgår af din ansøgning til kommunen, om der foreligger et tilbud på en byggeskadeforsikring, skal kommunen gøre opmærksom på en eventuel pligt for den professionelle bygherre til at tegne en byggeskadeforsikring, og det er herefter vigtigt, at du undersøger, om din bolig er omfattet af forsikringsordningen. Kommunen vil kræve dokumentation for, hvem der står for opførelsen af din bolig, så de kan vurdere, om der er forsikringspligt.

Færdigmelding af din bolig

Når byggeriet af din bolig er afsluttet, skal den professionelle bygherre give besked til din kommune. Kommunen skal i den forbindelse sikre, om der foreligger dokumentation for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt.

Kilde: Boligejer.dk

"Professionelt tilsyn og vedholdende opfølgning"

— Louise Back Pedersen og Karsten Hedemann, Skødstrup

Kontakt - klik her

Byggetilsynet.dk

Vesterballevej 27, 1.th
7000 Fredericia
T : 76 42 02 00

Kontakt : Brug kontaktformularen

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00 – 16.30
fredag 8.00 – 15.00

CVR : 33 50 25 67


Byggetilsynet