Ny forældelseslov træder i kraft.

Posted by on december 19, 2007 in Nyheder | 0 comments

Ny forældelseslov træder i kraft !!

 

Den 1. januar 2008 træder den ny forældelseslov i kraft.
Den får betydning for forældelse af ansvaret for mangler ved arbejder og leverancer.

Den nye forældelseslov får betydning for forældelse af ansvaret for mangler ved arbejder og leverancer.

Ved den nye forældelseslov indføres der en forældelsesfrist for synlige mangler på 3 år regnet fra det tidspunkt, bygherren fik eller burde have fået kendskab til manglen, og en absolut forældelsesfrist på 10 år for skjulte mangler.

Efter loven vil der ikke med forbrugere kunne aftales en kortere ansvarsperiode for skjulte mangler end 10 år, mens det fortsat er muligt for 2 erhvervsdrivende at aftale 5 års ansvar.

Aftaler indgået inden 1. januar 2008:

Den nye forældelseslov gælder også for fordringer, som er stiftet før 1. januar 2008, og som ikke er forældet på dette tidspunktet.

For aftaler indgået med en forbruger før 1. januar 2008, og hvor der er aftalt 5 års ansvar, gælder dog, at den aftalte ansvarsperiode ikke tilsidesættes af den nye forældelseslov.

Endvidere gælder følgende overgangsordning:

Fordringen forældes efter den nye forældelseslov, men sådan at forældelse tidligst kan ske den 1. januar 2011, medmindre forældelsen vil være indtrådt inden dette tidspunkt beregnet både i forhold til de gamle regler og den nye forældelseslov.
I dette tilfælde indtræder forældelse på det seneste af disse tidspunkter.

I Dansk Byggeris Cirkulært nr. 359/ 19.12.2007 kan du læse mere om den nye forældelseslov.

 

Kommentar af Byggetilsynet.dk :

 

Ovenstående betyder for slutbrugeren, at man skal være ekstra opmærksom på fejl og mangler fremadrettet.

I dag forældes mangelansvaret efter disse regler:
• Hvor AB 92/ABT 93 er aftalt gælder der et 5
årigt ansvar.
• Hvor AB 92/ABT 93 ikke er aftalt, forældes
ansvaret for skjulte mangler efter 20 år og for
synlige mangler efter 5 år.

Efter den nye forældelseslov forældes mangelansvaret
således:
• Hvor AB 92/ABT 93 er aftalt gælder der et 5
årigt ansvar
• Hvor AB 92/ABT 93 ikke er aftalt, forældes
ansvaret for skjulte mangler efter 10 år og for
synlige mangler efter 3 år

Der er således skåret ned på mangel-ansvarsperioden.

Byggetilsynet.dk anbefaler derfor at man , inden ansvars-perioden udløber, får gennemgået byggeriet og skriftligt påpeger evt. fejl og mangler overfor entreprenøren inden udløbet af garantiperioden.

Forældelse af sælgers ansvar for mangler ved
byggematerialer:

I dag forældes mangelansvar efter disse regler:
• Hvor intet er aftalt gælder der efter Købeloven
et 5 årigt ansvar
• Hvor AB 92 er aftalt i leveranceaftalen, eller
der er aftalt salgs- og leveringsbetingelser,
hvor der er fastlagt 5 års ansvar, gælder der et
5 årigt ansvar

Efter den nye forældelseslov forældes mangelansvaret
således:

• Hvor intet er aftalt, gælder der et 10 årigt ansvar
for skjulte mangler og et 3 årigt ansvar for
synlige mangler.
• Hvor AB 92 er aftalt i leveranceaftalen, eller
der er aftalt salgs- og leveringsbetingelser,
hvor der er fastlagt 5 års ansvar, gælder der et
5 årigt ansvar.

I aftaler indgået med en forbruger, kan der dog ikke aftales en kortere ansvarsperiode end 10 år for skjulte mangler.

Kort fortalt, anbefaler Byggetilsynet.dk , som ved alle øvrige forhold, at gennemgå byggeriet inden udløb af garanti-perioden, således at evt. fejl og mangler rettes på entreprenørens regning og ikke forbrugerens.

"Det bedste vi har gjort ifbm. byggeprojektet. "

— Trine & Morten (Afleveringsforretning og 1-års gennemgang, Stavtrup)

Kontakt - klik her

Byggetilsynet.dk

Vesterballevej 27, 1.th
7000 Fredericia
T : 76 42 02 00

Kontakt : Brug kontaktformularen

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00 – 16.30
fredag 8.00 – 15.00

CVR : 33 50 25 67


Byggetilsynet