Fugt, skimmelsvamp og byggesjusk

Fugt, skimmelsvamp og byggesjusk   Så skete det igen …….. at Byggetilsynet.dk tilknyttes et byggeri som tilsynsførende for en privat bygherre alt for langt inde i byggeprocessen..   Denne gang er det desværre ikke første gang at byggefirmaet ser stort på fugt-problemer i byggeperioden,  ikke første gang at byggefirmaet indbygger pjask-våd isolering og bygger videre,  lukker den våde isolering inde og lader skimmelsvampen hygge sig. Byggefirmaet er desværre kendt som et firma der ikke vægter kvliteten højt og bør derfor være under skærpet opsyn. Byggetilsynet.dk bliver koblet på byggeriet umiddelbart efter huset er lukket og klimaskærmen efter byggefirmaets udsagn var færdig. Bygherre bliver bekymret og hidkalder Byggetilsynet.dk. Det første vi ser er en gennemvåd bygning, vandet løber ned af bagmuren, gasbetonen er kraftig opfugtet, gipsplader er sortprikkede af skimmelsvamp. Det erfares at dampspærre er udført forkert – således at der aldrig vil kunne opnås en tæt klimaskærm, kondensen vil på sigt drive ned af dampspærren på den forkerte side med skimmelsvamp og rådskader som følge heraf. Byggetilsynet.dk råder over markedets førende fugtmålings-udstyr og ved hjælp heraf kunne det konstateres at hovedparten af det indbyggede konstruktions-træ havde fugt-% op mod 30 %…….  det skal i den forbindelse siges at råd og skimmelsvamp har idéelle betingelser allerede fra 20 % fugt. Gasbeton-vægge kunne måles til at have 25 % fugt og endnu værre så det ud med isoleringen flere steder. Formålet med dette indlæg, er at gøre opmærksom på de alvorlige følgeskader , der kan forekomme – blot fordi man ikke afdækker byggematerialer, ser stort på at indbygge våde matiealer og endnu værre : Ikke giver byggeriet den fornødne tid til udtørring. Byggetilsynet.dk har i den konkrete sag lavet en udførlig tilsynsrapport indeholdende dokumentation for de faktiske forhold til brug for en senere retssag – derudover er det krævet at byggeriet stoppes, alle våde materialer udskiftes og dernæst skal byggeriet udtørres. Det er jo sørgeligt at sådanne tiltag er nødvendige, det er egentlig ikke så svært at bygge i våde perioder……. hvis blot man tænker over nogle ganske enkle forholdsregler. 1 : Byggematerialer afdækkes indtil de skal anvendes. 2 : Byggematerialer opbevares så vidt det er muligt under tag ( evt. et midlertidigt ½-tag ) 3 : Murværk afdækkes hver aften til fyraften. 4 : Huset lukkes hurtigst muligt med undertag. 5 : Såfremt huset er opført i en våd periode, etableres der udtørring hurtigst muligt efter huset er lukket. Er jeres byggeri også opført i en våd periode, måske er jeres byggeri igang lige nu ? Eller har I fugt-problemer i jeres hus,  så kunne løsningen i alle tilfælde være tage kontakt til Byggetilsynet.dk . “"Det bedste vi har gjort ifbm. byggeprojektet. " — Trine & Morten (Afleveringsforretning og 1-års gennemgang,...

Læs mere

Nyopførte bygninger er plaget af fugt.

Vær opmærksom på fugt i dit nybyggeri.   En kombination af manglende viden om fugtproblemer samt mangelfuld afdækning resulterer i omfattende bygningsskader. Teknologisk Institut har besigtiget en række byggepladser, hvor regnvand i mange tilfælde fosser ind i bygningerne. – Det ses gang på gang, at der i byggeperioden sker en enorm vandtilførsel ved regn og slagregn, som burde kunne undgås med hensigtsmæssig afdækning, fastslår Teknologisk Institut, som har udarbejdet rapporten i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen af 1893. Flere besigtigelsesrapporter viser, at langt de fleste fugtproblemer kunne være undgået, hvis den kendte viden om konstruktioner og udførelse var blevet anvendt, og de gældende danske konstruktionsnormer og vejledninger var blevet fulgt. Store vandmængder kan tilføres bygningen, når vandet ikke bortledes. F.eks. kan vand som henstår på et terrændæk, dvs. et betongulv, trænge op i murværket og give fugtskader. Sådanne fugtskader afsløres måske først 1-2 år efter byggeriet er færdigt. Selvom mursten ikke udsættes for skimmelsvamp, så nævner Abelone Køster fra Teknologisk Institut/Murværk, tre typer af skader på murværk, som skyldes, at væggene i flere år efter opførelsen har været konstant fugtigt og altså aldrig sluppet af med den opsamlede fugt: – Misfarvninger i form af gipsudfældninger fra mursten og mørtel – Misfarvninger pga. udvaskning af kalk fra fuger, – Frostskader i fuger længe efter opførelsen. Der er tale om fugtindhold, som er væsentlig højere (8-16 pct.) end den normale fugt fra mørtel (4-7 pct.) i murværket. Der har ikke tidligere været stillet konkrete målbare krav til fugtniveauet ved indflytning i en nyopført bolig, men i Bygningsreglement 2008 kræves, at ”Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp”. Tunge byggematerialer tager i sig selv ikke skade af fugt, men et højt fugtindhold i tunge byggematerialer vil hæve luftfugtigheden i boligen og kan derved opfugte de træbaserede bygningsdele, som er særligt følsom overfor vækst af skimmelsvamp. Klimaforandringer har betydet, at det er blevet endnu mere kritisk, at nybyggede huse ikke har et for højt fugtniveau. Ved blot at sætte varme på og lufte ud kunne man tidligere udnytte vinterens tørre luft til en effektiv udtørring af nyopførte bygninger. Imidlertid er længere perioder med tør frostluft blevet en mangelvare om vinteren, og sommeren er en ugunstig periode for udtørring, fordi luftfugtigheden ude er høj.   Kilde : Ugenserhverv.dk “"God og tryg oplevelse, faglig ekspertise og god dialog !" — Kristian Juhl Nielsen ( Huscompagniet,Amager ) Kontakt - klik her Byggetilsynet.dk Vesterballevej 27, 1.th 7000 Fredericia T : 76 42 02 00 Kontakt : Brug kontaktformularen Åbningstider: Mandag-torsdag 8.00 – 16.30 fredag 8.00 – 15.00 CVR : 33 50 25...

Læs mere
Byggetilsynet