Solcelleejere bliver straffet på pengepungen

  Solcelleejere bliver straffet på pengepungen med skjult regelændring.   En ny regelændring kan koste husejere med solceller 100.000 kroner på salgsprisen, fordi de risikerer ikke længere at få samme lave energimærke som tidligere.   Husejere med solceller risikerer, at deres hus i dag får et ringere energimærke, end det ville have fået før 8. marts i år. I al ubemærkethed er reglerne omkring energimærkning af huse nemlig ændret via en ny bekendtgørelse. Det betyder, at et solcelleanlæg nu kun forbedrer husets energitilstand på den del af elforbruget, der går til husets drift. Tidligere var det hele elproduktionen fra solcellerne, der kunne modregnes. Samtidig er det så ovenikøbet kun en del af elforbruget til bygningsdriften, der kan kompenseres for – beregnet efter, hvor meget af elforbruget der forekommer, mens solen skinner. Ifølge energivejleder Anette Klidsbjerg fra Energitjenesten vil forandringen i værste fald kunne betyde, at et hus går et trin eller to ned i energimærke på grund af denne ændring, hvilket ifølge Statens Byggeforskning kan koste ca. 100.000 i salgsprisen. »Ingen har gjort opmærksom på denne ændring, så derfor kommer det bag på husejerne, at de – uden at have foretaget sig noget – pludselig må leve med et D-mærke i stedet for et C-mærke,« siger hun og henviser til kontakter med boligejere og andre energirådgivere omkring spørgsmålet. Ifølge energivejlederen kunne et hus med solceller tidligere godskrive 10.000 kWh på energimærket fra det totale elforbrug i huset. I dag kan et hus med solceller og fjernvarme – hvor elforbruget blot kommer fra én til to cirkulationspumper – trække i størrelsesordenen 200-250 kWh fra på mærket. »Det kan være fornuftigt nok at ændre mærkningsreglerne, så det kun er husets elforbrug, som solcellerne kan kompensere for. Men det er ikke i orden, at myndighederne ikke fortæller forbrugerne om det,« siger Anette Klidsbjerg fra Energitjenesten. Dækkede over dårlig isolering. Ændringen er sket via en bekendtgørelse,  der trådte i kraft den 8. marts 2014. Ifølge Energistyrelsen er den alene ændret, fordi man ønsker overensstemmelse mellem reglerne for energimærkning af huse og bygningsreglementets regler for beregning af energirammer på nye huse og større ombygninger. »Både ændringen af bekendtgørelsen og ændringen af bygningsreglementet har, som alle ændringer i bygningsreglementet, været i høring i branchen«, forklarer kontorchef Henrik Andersen. Ændringen i selve bygningsreglementet blev gennemført ved årsskiftet 2012-13, og formålet med den er ifølge Energistyrelsen at sikre mod for fordelagtige indregninger af vedvarende energi i energirammen. For eksempel kunne elproduktion fra solceller kompensere for manglende isolering eller uhensigtsmæssige designvalg. Det er lovpligtigt at få lavet et nyt energimærke i forbindelse med salg og udlejning af huse. Cirka hvert 7. år skal et energimærke på et hus eller en lejlighed fornys under alle omstændigheder.   Kilde: ing.dk...

Læs mere

Spar penge med et tæt hus.

Spar penge med et tæt hus.   Nyt bygningsreglement kræver tæthedsprøve af nye huse. Men også ældre huse bør efterprøves, så varmespild reduceres, mener branchen. Det hjælper ikke meget, at der er energirigtige ruder i dit hus, og at varmen i gulvet produceres af et miljørigtigt pillefyr, hvis huset er så utæt, at varmen siver ud alle vegne. En tredjedel af varmen siver ud af huset !! Det nye bygningsreglement (Bygningsreglement 08), som træder i kraft d. 1 februar 2008, kræver derfor fremover, at kommunerne får dokumenteret tætheden i mindst fem procent af nye byggesager og det kan hjælpe boligejerne. – I nye huse er det op til 33 procent af varmen, som blot siver ud af huset til ingen verdens nytte og i ældre huse, kan det være endnu mere, siger Walter Sebastian, der er sekretær i Foreningen Klimaskærm, brancheforening for virksomheder, der måler tætheden i byggeri. Ikke alle nye huse lever op til krav om tæthed ! Ifølge Walter Sebastian, giver det rigtig god mening at måle, hvor tætte både nye og gamle huse er. Selv om der er tale om nybyggeri, er det nemlig ikke alle nye huse, som er tætte. – Det er den eneste form for dokumentation for, at huset er tæt og lever op til de energiberegninger, der er lavet på huset, pointerer han. Også i ældre huse kan måling finde utætheder ! Men også et stigende antal boligejere af ældre huse, får prøvet tætheden af huset, fortæller Walter Sebastian. – Det gælder f.eks. hvis folk har problemer med gener fra træk, skimmelsvamp eller opfugtning af væggene, fortæller Walter Sebastian. Udover at finde ud af, hvor meget varme der siver ud af huset, kan en tæthedsprøve af huset vise, hvor problemerne er, så de kan blive løst. Ifølge Walter Sebastian er det vanskeligt at give en fast pris på, hvad det koster at få lavet en tæthedsprøve af sit hus. Men et bud er mellem 5.000 og 7.000 kroner for et almindeligt parcelhus. – Det kommer helt an på, hvor kompliceret det er at udføre testen, siger Walter Sebastian. – Hvis dit problem f.eks. er kolde gulve og skyldes utætheder ved selve soklen, kræver det byggeteknisk indsigt at udbedre det korrekt. Det kan ikke bare klares med en fugning. Et hus kan desuden gøres så tæt, at det bliver ubehageligt, fordi det bliver for tørt, advarer Walter Sebastian. Kilde: Bolius “"Uvurderlig hjælp – er ikke den billigste, men garanteret den grundigste !" — Eva & Bjarne Ditlevsen (Hanherred Byg / Holmsø Huset) Kontakt - klik her Byggetilsynet.dk Vesterballevej 27, 1.th 7000 Fredericia T : 76 42 02 00 Kontakt : Brug kontaktformularen Åbningstider: Mandag-torsdag 8.00 – 16.30 fredag 8.00 – 15.00 CVR :...

Læs mere