Undermenuer til denne side:

Forklaring om undersøgelsen

 

Forklaring om termografiske undersøgelser

Den største fordel ved at lade Byggetilsynet.dk udføre den termografiske undersøgelse hos jer, er ubetinget at her er der ingen begrænsning på antallet af billeder der er inkluderet i prisen og dernæst er I altid sikret en hotline ved spørgsmål til rapporten langt ud i fremtiden.

Byggetilsynet.dk tilbyder altid sine kunder at de blot kan henvende sig med spørgsmål til rapporten, ganske gratis såfremt spørgsmålene kan klares via telefonen – også selv om der går 3-4 år eller længere.

Jeres rapport opbevares digitalt, trygt og godt, og kan altid findes frem, såfremt I har spørgsmål – det er jo ikke altid at energirenoveringen fuldføres 100 % indenfor det første år efter undersøgelsen.

Når vi udfører termografiske undersøgelser , foregår det altid i 3 tempi.

  1. Udvendig undersøgelse, hvor varmetab grundet dårlig isolering, dårlige fuger omkring døre vinduer osv. lokaliseres.
  2. Indvendig undersøgelse , hvor stationære kuldebroer lokaliseres – dvs. de kuldebroer der er tilstede uanfægtet om det blæser eller ej.
  3. Den afsluttende del af undersøgelsen foregår ved at den indvendige gennemgang gentages, denne gang med påvirkning af undertryk. Byggetilsynet.dk sætter altid undertryk på ifbm. en termografisk undersøgelse, da holdningen er klar her fra – en termografisk undersøgelse uden man har påvirket huset med undertryk er ikke en fuldført undersøgelse, da man vha. undertrykket fremkalder alle trækproblemerne og utæthederne – de fremkommer ikke, såfremt en undersøgelse gennemføres en dag i stille vejr.

Der fås termografiske undersøgelser til meget billige priser, oftest udført af byggemarkeder ( der har en interesse i at sælge isolering, døre og vinduer ), tømrermestre og efterisolerings-firmaer ( der gerne vil sælge jer hulmurs-isolering, isolering af tag, evt, et nyt tag osv. ).

Det er så op til jer at vurdere om I får den bedste undersøgelse til en billig pris, eller den undersøgelse der koster lidt mere – men er udført af en fuldstændig uvildig, der kun har en interesse, nemlig at fortælle jer om jeres hus og dets energimæssige tilstand.

Der gøres opmærksom på at der kun udføres termografiske undersøgelser, når der er minimum 10 graders forskel imellem inde og udetemperatur. Typisk er termografisæsonen fra medio november til medio marts.

Vi kan også vha. termografi hjælpe jer med at lokalisere årsagen til vandskader, skimmelsvamp og råd – kontakt os endelig for en nærmere drøftelse.

"Det bedste vi har gjort ifbm. byggeprojektet. "

— Trine & Morten (Afleveringsforretning og 1-års gennemgang, Stavtrup)

Kontakt - klik her

Byggetilsynet.dk

Vesterballevej 27, 1.th
7000 Fredericia
T : 76 42 02 00

Kontakt : Brug kontaktformularen

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00 – 16.30
fredag 8.00 – 15.00

CVR : 33 50 25 67


Byggetilsynet